v/ Ole Nielsen
 

Artikel fra Holbæk amts venstreblad tirsdag d. 8. juli 2003.Højby har nu fået et nyt el-teknisk firma
Efter 40 år i el-branchen har Ole Nielsen etableret en projekterende hjemmevirksomhed på sin privatadresse, Narvikvej 9 i Højby.
AF JENS ÅGE OLESEN

I 40 år har han haft sit virke i el-branchen, heraf de 25 af årene hos HE Electric i Højby. Nu er han, efter et tilløb på syv år, blevet selvstændig. På sin private bopæl, Narvikvej 9 i Højby, har den hidtidige overmontør, Ole Nielsen, etableret en hjemmevirksomhed i form af et el-teknisk firma, ON Tekniq.
Herfra vil han udføre projektering af såvel almindelige el-installationer som de mere »intelligente« installationer i form af lavvolt-anlæg, netværk, styring af bygningsanlæg, kabelplaner, tavlelayoter, nøgle- og forbindelsesdiagrammer m.v.
En kendt mand
I realiteten er firmaet allerede i gang. Det skete for nogle uger siden, og Ole Nielsen kan i den forbindelse glæde sig over, at nogle styreopgaver er afsluttet, ligesom han har gennemført flere opmålings- og konsulentopgaver. Den gode mand er jo særdeles velkendt i store dele af Odsherred, og han er i særdeleshed kendt for sin enorme viden om programmering og montage af nutidens komplicerede teknologi.
- Hos HE Electric har jeg altid været glad for mit arbejde og alle kundekontakterne, men gennem de seneste år har jeg altså gået med en drøm om helt at hellige mig min store interesse med el-tekniske beregninger af lysanlæg, dimensionering af kabler og tavler, fremstille tegninger og udarbejde programmerende dokumentationer osv. Og skulle jeg tage springet til at blive min egen herre - jo, så skulle det være nu. Jeg mener at have en både saglig og faglig baggrund, og da jeg samtidig fik god
opbakning fra min familie - ja, så sluttede jeg mine syv års betænkningstid. Nu var det tid til at etablere ON Tekniq, siger Ole Nielsen, der er 56 år.
Hans firmas målgruppe bliver primært hjælp og rådgivning til el-installatører, arkitekt- og ingeniørfirmaer samt virksomheder der har planer om nybyggeri, ombygning eller »kun« modernisering. Når en installatør eksempelvis skal indgive et tilbud på diverse installationer vil Ole Nielsen kunne stå for opmåling og i det hele taget være den, der kan rådgive om projektets dimension.
Gennem de mange år hos HE Electric er det Ole Nielsen, der har projekteret diverse styringsteknikker over store dele af Sjælland. I flæng kan nævnes to meget store opgaver på Glumsø Spånplade Fabrik og Gørlev Sukkerfabrik, men hertil kommer så bl.a. forskningscentre, byggemarkeder, frostlagre, svine- og kostalde, vandværker, skoler og børneinstitutioner.
- Jeg skal på ingen måde til at konkurrere med hverken min tidligere arbejdsgiver eller andre installatører. Jeg skal jo ikke udføre det egentlige installationsarbejde, men i hele det nordvestsjællandske område findes ingen uvildige firmaer, der kan hjælpe arkitekter, ingeniører, installatører, virksomheder og private husbyggere med den slags rådgivning.
Det bliver naturligvis de respektive installatører, der selv varetager opgaverne, men der er en hel del, der ikke selv har folk med den nødvendige ekspertise. Flere har heller ikke tid til at tage sig af den slags komplicerede beregninger; de har mere end nok at gøre med at varetage de mere praktiske arbejdsopgaver. Der er også nogle, der vægrer sig ved at investere i de ret kostbare tegne- og beregningsprogrammer.
Dem har jeg, og her er det altså, at jeg kommer ind i billedet, slutter OleNielsen.
Ole Nielsen har indrettet kontor i sin private bolig ved Narvikvej, og her har han diverse tegne- og beregningsprogammer til alle former for el-teknisk rådgivning. Det siger sig selv, at computeren er et uundværligt hjælpemiddel.